Emlékeztető
Előző szint Tagnévsor Következő ülésünk HírekHuszonötödik üles

Az MKE Szerves- és Gyógyszerkémiai Szakosztályának QSAR és Modellezési Szakcsoportja és az MTA Szegedi Akadémiai Bizottságának Kemometria és Molekulamodellezés Munkabizottsága 2019. június 6-án és 7-én az MTA SZAB Székházban (Szeged, Somogyi u. 7.) rendezte meg a KeMoMo–QSAR 2019 szimpóziumot.

A szimpózium programja a következő volt:

2019. június 6., csütörtök

10:00-10:10 Megnyitó
Elméleti kémiai szekció IÜléselnök: Paragi Gábor
10:10-10:25Czakó Gábor (SZTE Elméleti Reakciódinamika Kutatócsoport, Interdiszciplináris Kiválósági Központ, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék):
Elméleti reakciódinamika kutatások a Szegedi Tudományegyetemen
10:25-10:40Fehér Péter Pál, Stirling András (MTA TTK Elméleti Kémiai Kutatócsoport):
Transzmetalláció-aktív intermedierek képződésének vizsgálata nikkel-katalizált C-C kapcsolási reakciókban
10:40-10:55Kelemen Ádám András, Jákli Imre, Csizmadia Imre (MTA-ELTE Fehérjemodellező Kutatócsoport):
Peptid kötés protonálásának és deprotonálásának a cisz-transz izomerizációra gyakorolt hatásának vizsgálata DFT módszerekkel

10:55-11:15Szünet

Kemometriai szekció IÜléselnök: Tóth Gergely
11:15-11:30Rajkó Róbert (SZTE MK):
Hiperspektrális adatok, big data, IoT, soklencsés mobiltelefonok, többszenzoros kütyük: és hol van a kemometria?
11:30-11:45Papp Paszkál, Tóth Ágota, Horváth Dezső (SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék):
Csapadékmintázatok képződésének modellezése
11:45-12:00Kemény Sándor (BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék):
Hogy látom ma az ellenőrző kártyák szerepét?
12:00-12:15Rácz Anita, Bajusz Dávid, Héberger Károly (MTA TTK Plazmakémiai Kutatócsoport és Gyógyszerkémiai Kutatócsoport):
Kemometria a keminformatikában – kölcsönhatás ujjlenyomatokra vonatkozó hasonlósági mértékek statisztikai értékelése

12:15-13:15Ebédszünet

Fehérjemodellezési szekció IÜléselnök: Bogár Ferenc
13:15-13:30Borics Attila, Mitra Argha, Sarkar Arijit, Szabó Márton Richárd (MTA SZBK Biokémiai Intézet, Kémiai Biológiai Laboratórium):
G fehérje-kapcsolt receptorok aktivációjának egy lehetséges általános szerkezeti mechanizmusa
13:30-13:45Hegedűs Tamás (SE Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, MTA-SE Molekuláris Biofizikai Kutatócsoport):
Az ABCG2 fehérje regulációjának és működésének felderítése molekuladinamikával
13:45-14:00Láng András, Jákli Imre, Perczel András (MTA-ELTE Fehérjemodellező Kutatócsoport):
Aszparagint és aszparaginsavat tartalmazó fehérje motívumok szerkezeti tulajdonságainak és reaktivitásának vizsgálata
14:00-14:15Harmat Zita, Szabó András László, Tőke Orsolya, Gáspári Zoltán (PPKE ITK, MTA TTK):
A humán epesavkötő fehérje belső mozgásai és ligandumkötése NMR adatok tükrében

14:15-14:35Szünet

Gyógyszertervezési szekcióÜléselnök: Keserű György Miklós
14:35-14:50Bogár Ferenc, Fülöp Lívia, Penke Botond (MTA-SZTE Biomimetikus Rendszerek Kutatócsoport, SZTE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet):
Új szigma-1 receptor ligandumok: Agonisták vagy antagonisták?
14:50-15:05Börzsei Rita, Bálint Mónika, Helyes Zsuzsanna, Pintér Erika, Hetényi Csaba (PTE GYTK Gyógyszerhatástani Tanszék, PTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet):
Szomatosztatin receptorok és ligandum-komplexeik szerkezetének előállítása
15:05-15:20Hetényi Csaba, Horváth István, Jeszenői Norbert, Bálint Mónika, Paragi Gábor (PTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, SZTE Kémia Doktori Iskola, PTE ÁOK Élettani Intézet, MTA-SZTE Biomimetikus Rendszerek Kutatócsoport, PTE Fizikai Intézet):
Egy konstans kell a boldogsághoz?
15:20-15:35Mihalovits Levente Márk, Ferenczy György, Keserű György Miklós (MTA TTK Gyógyszerkémiai Kutatócsoport):
Kovalens UDP-N-acetilglükozamin enolpiruvil transzferáz (MurA) inhibitorok vizsgálata vegyes QM/MM molekuladinamikai szimulációk segítségével

15:35-15:55Szünet

Elméleti kémiai szekció IIÜléselnök: Stirling András
15:55-16:10Edina Reizer, Imre G. Csizmadia, Árpád B. Palotás, Béla Viskolcz, Béla Fiser (Institute of Chemistry, University of Miskolc; Department of Chemistry, University of Toronto, Canada; Institute of Energy and Quality Affairs, University of Miskolc; Ferenc Rákóczi II. Transcarpathian Hungarian Institute, Ukraine):
Mechanistic Studies of Benzo(a)pyrene Formation
16:10-16:25Balogh Álex Kálmán, Purgel Mihály, Joó Ferenc (DE Fizikai Kémiai Tanszék):
Palládium-szulfoszalán komplexek flexibilitása
16:25-16:40Benedek Zsolt, Papp Marcell, Szilvási Tibor, Oláh Julianna (BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék, University of Wisconsin-Madison, Department of Chemical and Biological Engineering):
Négyfogú átmenetifém-ligandumok tervezése légköri nyomású ammóniaszintézishez
16:40-16:55Wacha András, Beke-Somfai Tamás, Nagy Tibor (MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet):
Egy új, ígéretes molekulamechanikai erőtér β-peptid foldamerek szimulációjára

16:55-17:15Szünet

Kemometriai szekció IIÜléselnök: Rajkó Róbert
17:15-17:30Kovács Dániel, Király Péter, Tóth Gergely (ELTE TTK Kémiai Intézet):
Validációs paraméterek mintamérettől való függésének vizsgálata
17:30-17:45Tóth Gergely, Király Péter, Kovács Dániel (ELTE TTK Kémiai Intézet):
Kísérlettervezés R2-re, etikus-e?
17:45-18:00Románszki Loránd, Klébert Szilvia, Héberger Károly (MTA TTK Plazmakémiai Kutatócsoport):
Érdesség meghatározása atomerő mikroszkópiával és statisztikával
18:00-18:15Abonyi János, Kulcsár Edina, Héberger Károly (Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Folyamatmérnöki Intézeti Tanszék, Komplex Rendszereket Vizsgáló (monitorozó) Kutatócsoport; MTA TTK Plazmakémiai Kutatócsoport):
Rangsorolások hasonlóságának értékelése páros összehasonlítással és a rangszámkülönbségek abszolút-értékeinek összegével

19:00-Szimpózium vacsora

2019. június 7., péntek

Elméleti kémiai szekció IIIÜléselnök: Czakó Gábor
9:00-9:15Höltzl Tibor (Furukawa Electric Technológiai Intézet, BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék):
Híd az ipar és a tudomány között – szimulációk a nano méretskálán
9:15-9:30Barabás Júlia, Szalay Máté, Höltzl Tibor (Furukawa Electric Technológiai Intézet, BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék):
Réz klaszterekkel katalizált CO2 redukció
9:30-9:45Orbán Balázs, Höltzl Tibor (Furukawa Electric Technológiai Intézet, BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék):
Foszforén van der Waals heteroszerkezetek képződésének szimulációja

9:45-10:05Szünet

Kemometriai szekció IIIÜléselnök: Héberger Károly
10:05-10:20Csontos Máté, Arany Petra, Elek János, Bácskay Ildikó (Science Port Kft., DE GYTK Gyógyszertechnológiai Tanszék):
Kemometriás adatértékelés 3D nyomtatott, új generációs implantátumok felületi módosításának vizsgálatában
10:20-10:35Elek János, Markovics Erika, Komka Zsolt, Szász Máté (Science Port Kft., Debreceni Egyetem, LifeLike Egészségügyi- és Mozgásdiagnosztikai Központ, Scitec Institute):
NIR spektrumok értékelése és értelmezése sportolók teljesítménydiagnosztikai vizsgálatában
10:35-10:50Krámos Balázs (Richter Gedeon Nyrt. Szerkezetkutatási osztály):
hERG aktivitás előrejelzése SVM és random forest algoritmusok kombinált alkalmazásával
10:50-11:05Németh Zsolt István, Kiss Péter Áron, Rákosa Rita (Soproni Egyetem, Kémiai Intézet):
Spektrum előkészítés hatása a PCA felbontásra

11:05-11:25Szünet

Fehérjemodellezési szekció IIÜléselnök: Hegedűs Tamás
11:25-11:40Miskei Márton, Fuxreiter Mónika (DE Biokémiai Intézet, MTA-DE Fehérjedinamikai Kutatócsoport):
Fehérje komplexekben megjelenő konformációs heterogenitás predikciója
11:40-11:55Hoffka Gyula, Fuxreiter Mónika (MTA-DE Fehérjedinamikai Kutatócsoport):
A konformációs heterogenitás szerepe az enzimek evolúciójában
11:55-12:10Gáspár Pándy-Szekeres, Christian Munk, David Gloriam (HAS Research Centre for Natural Sciences, University of Copenhagen, Department of Drug Design and Pharmacology):
GPCRdb: Automated chimeric GPCR-G protein complex homology models

12:10-12:30Szünet

Molekuladinamikai szekcióÜléselnök: Ferenczy György
12:30-12:45Kiss Dóra Judit, Annika Frank, Holger Stark, Keserű György Miklós (MTA TTK Gyógyszerkémiai Kutatócsoport, Institute of Pharmaceutical and Medicinal Chemistry, Heinrich Heine University Düsseldorf):
A cariprazine és az aripiprazole kötődési kinetikája a dopamin D3 receptoron
12:45-13:00Rózsa Zsófia Borbála, Babak Minofar, Viskolcz Béla, Szőri Milán (ME Kémiai Intézet, Center for Nanobiology and Structural Biology, Institute of Microbiology Academy of Sciences of the Czech Republic):
Az 1,3-butadién strukturális változásainak megértése molekuláris szinten a gőz-folyadék egyensúlytól a szuperkritikus állapotig
13:00-13:15Krisztina Fehér (University of Debrecen; Heidelberg Institute for Theoretical Studies, Heidelberg, Germany):
Conformation of immune stimulatory single stranded DNA by biomolecular simulations and NMR

13:15-13:20Zárszó

 

Honlap ] Korábbi üléseink ] Tagnévsor ] [ Következő ülésünk ] Hírek ]