Következő ülésünk
Előző szint Korábbi üléseink Tagnévsor Következő ülésünk HírekMeghívó

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves munkatársait az MKE Szerves- és Gyógyszerkémiai Szakosztályának QSAR és Modellezési Szakcsoportja és az MTA Szegedi Akadémiai Bizottságának Kemometria és Molekulamodellezés Munkabizottsága által szervezett kétnapos KeMoMo–QSAR 2018 szimpóziumra.

Helyszín és időpont:

MTA SZAB Székház (Szeged, Somogyi u. 7.)
2018. május 24. 10:00 órától május 25. 13:35 óráig

A szimpózium programja:

2018. május 24., csütörtök

10:00-10:10 Megnyitó
Elméleti kémiai szekcióÜléselnök: Paragi Gábor
10:10-10:25Olasz Balázs (SZTE Elméleti Reakciódinamika Kutatócsoport):
A F- + CH3I reakció dinamikája ab initio potenciális energia felületen
10:25-10:40Tasi Domonkos Attila (SZTE Elméleti Reakciódinamika Kutatócsoport):
A OH- + CH3Y [Y = F, Cl, Br, I] SN2 reakciók inverziós és retenciós reakcióútjainak nagypontosságú ab initio feltérképezése
10:40-10:55Győri Tibor (SZTE Elméleti Reakciódinamika Kutatócsoport):
A F- + CH3Br reakció potenciális energia felületének automatikus fejlesztése
10:55-11:10Tajti Viktor (SZTE Elméleti Reakciódinamika Kutatócsoport):
A F- + CH3CH2Cl reakció komplex potenciális energia felületének nagypontosságú ab initio feltérképezése

11:10-11:25Szünet

Kemometriai szekcióÜléselnök: Rajkó Róbert
11:25-11:40Rácz Anita, Filip Andrić, Bajusz Dávid, Héberger Károly (MTA TTK Plazmakémiai Kutatócsoport, Belgrádi Egyetem, Kémiai Kar, Analitikai Kémiai Tanszék, MTA TTK Gyógyszerkémiai Kutatócsoport):
Melyik hasonlósági koefficienst használjuk bináris, metabolomikai adatok elemzésére?
11:40-11:55Tóth Gergely (ELTE Kémiai Intézet):
Szeriálás több mint két dimenzióban
11:55-12:10Rákosa Rita, Németh Zsolt István (Soproni Egyetem, Kémiai Intézet):
SNV transzformáció alkalmazása a fényelnyelést módosító hatások feltárására
12:10-12:25Németh Katalin Emma, Rákosa Rita, Németh Zsolt István (Soproni Egyetem, Kémiai Intézet):
Műanyagok anizotrópiájának érzékelése ATR-FT-IR spektrometriával

12:25-13:25Ebédszünet

Elméleti kémiai szekcióÜléselnök: Viskolcz Béla
13:25-13:40Kiss Dóra Judit, Oláh Julianna, Tóth Gergely, Karancsiné Menyhárd Dóra, Ferenczy György (ELTE Kémiai Intézet, MTA TTK Gyógyszerkémiai Kutatócsoport, BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék, MTA-ELTE Fehérjemodellező Kutatócsoport):
A pszeudouridin szintáz reakciómechanizmusának számítógépes vizsgálata
13:40-13:55Fehér Péter Pál, Stirling András (MTA TTK Elméleti Kémiai Kutatócsoport):
A monoklóramin diszproporciójának modellezése
13:55-14:10Pálinkás Noémi, Kollár László, Kégl Tamás (PTE Szervetlen Kémia Tanszék, MTA-PTE Szelektív Kémiai Szintézisek Kutatócsoport):
A palládium-katalizált aminokarbonilezés mechanizmusa
14:10-14:25Kristyán Sándor (MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet):
Gauss függvény szorzatok integráljainak analitikai kifejtése különböző momentumú távolság operátorok esetében (RC1-nRD1-m, RC1-nr12-m és r12-nr13-m ahol n, m=0,1,2), hasznos egy-, két- és három elektron operátorok Coulomb integráljainak számításainál

14:25-14:40Szünet

Fehérjemodellezési szekcióÜléselnök: Bogár Ferenc
14:40-14:55Kovács Bertalan, Gáspári Zoltán (PPKE ITK):
Ligandumkötés által szabályozott interdomén orientáció a PSD95 PDZ tandemben
14:55-15:10Farkas Bianka, Gera János, Paragi Gábor, Tordai Hedvig, Hegedűs Tamás (SE Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, PPKE ITK, SZTE Orvosi Vegytani Intézet, MTA-SZTE Biomimetikus Rendszerek Kutatócsoport, MTA-SE Molekuláris Biofizikai Kutatócsoport):
A CFTR fehérje kloridcsatornájának azonosítása in silico módszerekkel
15:10-15:25Orgován Zoltán, Karancsiné Menyhárd Dóra, Keserű György Miklós (MTA TTK Gyógyszerkémiai Kutatócsoport, MTA-ELTE Fehérjemodellező Kutatócsoport):
KRAS fehérje mutációinak hatása az autohidrolízisre; molekuladinamikai vizsgálatok
15:25-15:40Karancsiné Menyhárd Dóra, Vida István, Pálfy Gyula, Perczel András (MTA-ELTE Fehérjemodellező Kutatócsoport, ELTE Kémia Intézet, Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratórium):
KRAS fehérje mutációinak hatása az autohidrolízisre; MD szimulációkra épülő QM/MM számítások - NMR mérések tükrében

15:40-15:55Szünet

Elméleti kémiai szekcióÜléselnök: Czakó Gábor
15:55-16:10Surányi Attila (ME Kémiai Intézet):
Izocianát alkohol reakciók elméleti és kísérleti vizsgálata
16:10-16:25Szőri Milán (ME Kémiai Intézet):
Néhány potenciális oxigéntartalmú bioüzemanyag-adalék elméleti kinetikai vizsgálata
16:25-16:40Rágyanszki Anita (ME Kémiai Intézet, York University):
Artificial Neural Networks a good tool to describe conformational changes
16:40-16:55Min-Yen Lu, Attila Surányi, Béla Viskolcz, Béla Fiser (ME Kémiai Intézet, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola):
Molecular Design and Synthesis of Sugar-Based Polyurethanes

16:55-17:10Szünet

Molekuladinamikai szekcióÜléselnök: Hegedűs Tamás
17:10-17:25Bata Zsófia, Madaras Erzsébet, Vértessy G. Beáta, Poppe László (BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék, MTA TTK Enzimológiai Intézet, BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Babes-Bolyai Egyetem, Kémia és Vegyészmérnöki Kar):
MIO enzimcsaládban konzervált szubsztrát bekötődési útvonalak feltérképezése változóirányú gyorsítású molekuladinamikai szimulációkkal
17:25-17:40Bogár Ferenc, Fülöp Lívia, Penke Botond (MTA-SZTE Biomimetikus Rendszerek Kutatócsoport, SZTE Orvosi Vegytani Intézet):
Szigma-1 receptor ligandumok kötődésének molekuladinamikai vizsgálata
17:40-17:55Gera János, Fülöp Lívia, Paragi Gábor (SZTE Orvosi Vegytani Intézet, MTA-SZTE Biomimetikus Rendszerek Kutatócsoport):
Pontmutációk hatása az amiloid béta monomer konformációs terére
17:55-18:10Balogh Balázs, Ivánczi Márton, Kis Loretta, Mándity István (SE Szerves Vegytani Intézet, MTA TTK Mesterséges Transzporterek "Lendület" Kutatócsoport):
Sejtmembrán penetráló peptidek konformációs vizsgálata
18:10-18:25Fekete Attila, Somsák László (KIFÜ, DE Szerves Kémia Tanszék):
A piridoxál-foszfát-L-lizin molekulamechanikai paraméterezése és a glikogén-foszforiláz molekuladinamikai vizsgálata

FórumÜléselnök: Lopata Antal
18:25-18:40Fekete Attila (KIFÜ):
A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség képviselője válaszol a KIFÜ szuperszámítógép infrastruktúrájának felhasználói által feltett kérdésekre

19:00-Szimpózium-vacsora

2018. május 25., péntek

Gyógyszertervezési szekcióÜléselnök: Keserű György Miklós
9:00-9:15Andrea Scarpino, György G. Ferenczy, György M. Keserű (Medicinal Chemistry Research Group, RCNS, Hungary):
A comparative analysis of covalent docking methods
9:15-9:30Guljas Andrea (ME Kémiai Intézet, University of Toronto):
Selection of small-molecule inhibitor candidates of RBBP4 using virtual screening and fragment-based approaches
9:30-9:45Ötvös Ferenc (MTA SZBK):
Mű opioid szelektív ligandumok farmakológiai hatásának modellezése két receptor állapothoz dokkolással

9:45-10:00Szünet

QSAR és keminformatikai szekcióÜléselnök: Ferenczy György
10:00-10:15Petri László, Scarpino Andrea, Ábrányi-Balogh Péter, Ferenczy György, Keserű György Miklós (MTA TTK Gyógyszerkémiai Kutatócsoport):
Kovalens inhibitor kemotípusok reaktivitás becslésének lehetőségei és kihívásai
10:15-10:30Márton Vass, Albert J. Kooistra, Ross McGuire, Lars Ridder, Stefan Verhoeven, Chris de Graaf (VU Amsterdam, MTA TTK, KU Copenhagen, BioAxis Research Oss, NLeSC Amsterdam, Heptares Therapeutics UK):
3D-e-Chem: szerkezet alapú keminformatikai workflow-k a számítógépes gyógyszertervezésben
10:30-10:45Tasi Domonkos Attila, Csontos József, Nagy Balázs, Kónya Zoltán, Tasi Gyula (SZTE Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék, BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék, SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék):
Fém-oxid nanorészecskék E. coli baktériumokra vonatkozó toxicitásának elméleti vizsgálata nano-QSAR modellekkel

10:45-11:00Szünet

Kemometriai szekcióÜléselnök: Héberger Károly
11:00-11:15Rajkó Róbert (SZTE MK):
Közös kutatási eredmények a ChemoLab 2018 Award-ra felterjesztett Nematollah Omidikia-val
11:15-11:30Kemény Sándor, Pusztai Éva (BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék):
A USP <1210> Statistical Tools for Procedure Validation újdonságai
11:30-11:45Daróczi Csilla, Elek János (Science Port):
PLS mint spektrumelőkezelés alkalmazhatóságának vizsgálata XFR adatok jelsimítására

11:45-12:00Szünet

Elméleti kémiai szekcióÜléselnök: Kégl Tamás
12:00-12:15Paragi Gábor (SZTE Orvosi Vegytani Intézet, MTA-SZTE Biomimetikus Rendszerek Kutatócsoport):
Halogén kötés és kooperativitás
12:15-12:30Höltzl Tibor, Bódi Dorina (Furukawa Electric Technológiai Intézet, BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék):
Foszforén nanopelyhek stabilitása és flexibilitása
12:30-12:45Barabás Júlia, Piero Ferrari, Jan Vanbuel, Ewald Janssens, Höltzl Tibor (Furukawa Electric Technológiai Intézet, BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék):
Propén adszorpciója arany és ittriummal dópolt arany klasztereken
12:45-13:00Farkas Ödön (ELTE Kémiai Intézet):
Conjugate gradient optimization enhanced via multidimensional search (MDS)
13:00-13:15Michael C. Owen (Masaryk University, Brno, Czech Republic):
Alzheimer's Lipids: How Amyloid-beta Conformation is affected by Lipid Bilayer Composition
13:15-13:30Hoffka Gyula, Mándi Attila, Herczeg Mihály, Borbás Anikó, Fuxreiter Mónika, Komáromi István† (DE Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék, DE Szerves Kémiai Tanszék, DE Gyógyszerészi Kémia Tanszék, DE Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék):
Hidrogén-szulfit addíció in silico vizsgálata

13:30-13:35Zárszó

Üdvözlettel,
Dr. Lopata Antal
a QSAR és Modellezési Szakcsoport elnöke

 

Honlap ] Korábbi üléseink ] Tagnévsor ] [ Következő ülésünk ] Hírek ]